Sajtóközlemény

Szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtár infrastruktúra-fejlesztése
2013 / április / 23

A szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtár közel 8 millió forint uniós támogatást nyert a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó Expressz” című pályázati felhíváson. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0381 azonosítószámú 100 %-os támogatással megvalósuló beruházás keretében a könyvtár részbeni akadálymentesítése mellett modern IKT eszközök beszerzésével infrastruktúra fejlesztés valósul meg. 

Szabadszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó Expressz” című felhívásra. A pályázatot a Támogató a 2012.12.08-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.
Az elnyert Európai Uniós támogatással kerül sor a szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztésére modern IKT eszközök beszerzésével, részbeni akadálymentesítéssel annak érdekében, hogy a formális és informális tanulást segítő tartalmakhoz és információkhoz való könnyebb, gyorsabb, kiterjedtebb és akadálymentes hozzáférés biztosítva legyen minden könyvtári szolgáltatást igénybe vevő számára. A 7.996.222 Ft elszámolható összköltségvetésű fejlesztés során építési tevékenység, eszközök és szoftverek beszerzése valósul meg. A 100%-os támogatással megvalósuló beruházás még az idén befejeződik.
A pályázat megvalósításának fő célja a korszerűbb és szélesebb körű informatikai szolgáltatások nyújtása a Könyvtárban: távtanulás segítése, az élethosszig tartó tanulás, könyvtári dokumentumok közös integrált rendszerben történő feldolgozása, mindezzel a formális és informális tanulást segítő tartalmakhoz és információkhoz való könnyebb, gyorsabb és akadálymentes hozzáférés biztosítása, a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások javítása.
A projekt fő tevékenységét az eszközök és szoftverek beszerzése adja: 1 db számítógép könyvtári munkatárs részére, 10 db felhasználói számítógép (amelyből 1 akadálymentesített), 1 db MANDA gép (Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet digitális anyagai elérhetővé válnak), 2 db vonalkód olvasó, 1 db projektor, 1 db színes multifunkciós lézernyomtató, 1 db server gép és a számítógépek működéséhez szükséges szoftverek. Továbbá beszerzésre kerül egy TextLib rendszer, amely biztosítja a közös könyvtári integrált rendszer működését. A pályázat keretében kisléptékű infrastrukturális átalakítás és fejlesztés is létrejön.
Az elvégzett beszerzésekkel megvalósul az informatikai eszközök bővítése, korszerűsítése és az olvasói tér komfortosabbá tétele, valamint a könyvtári szolgáltatások modernizálása a szabadszállási Petőfi Városi Könyvtárban.
További információ:

Szabadszállás Város Önkormányzat
Cím: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.
E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu
www.szabadszallas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu