Szabadszállás
csatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 7.1.2.0/1F-2008-0118

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziósi Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A kedvezményezett neve és elérhetősége: Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatal
Cím: 6080 Szabadszállás Kálvin tér 1.
Postai címe: 6080 Szabadszállás Pf.:50.
Telefon: 76/558-006, 558-007, 558-008, 558-009,
Fax: 76/558-145, 558-161
Email: szabadszallas@szabadszallas.hu
Közreműködő Szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta

---------------------------------------------
Közmeghallgatás volt a csatornázás ügyében
Közmeghallgatást tartott Szabadszállás Város Önkormányzata a Szabadszállás csatornázása és szennyvíztisztítása uniós támogatású pályázat előkészítő szakaszának részeként. A közmeghallgatás nagy érdeklődés keretében 2009. április 22-én a Közösségi Házban zajlott le. Településünk lakói megismerhették a szennyvízcsatorna beruházás előzményeit, ill. a projekt szakaszait. A közmeghallgatáson részt vevő több mint hatvan lakos dr. Balázs Sándor polgármestertől, a képviselőtestület tagjaitól, valamint a beruházás menedzsmentjének képviselőitől kapott választ kérdéseire. Az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere, hogy Szabadszállás csatorna beruházási pályázata az előkészítő szakaszban támogatást kapott â013 hangsúlyozta bevezetőjében dr. Balázs Sándor Polgármester. Tudom, hogy Szabadszállás lakossága nagyon fontosnak tartja a környezet védelmét, ezért az önkormányzat évek óta tervezi a szennyvíztisztítás megvalósítását.

Csatornázás Szabadszálláson


Szabadszálláson jelenleg csak a volt honvédségi lakótelep csatornázott, a szennyvizek kezelése a laktanyában található szennyvíztelepen történik, a szennyvíztelep működése nem megfelelő, felújításra szorul. A lakossági szennyvízgyűjtők vízzárósága nem megfelelő, jelentős részük folyamatosan szennyezi a talajvizet. A talajvíz elszennyeződése az ivóvízkészlet elszennyezéséhez vezet, ha így folytatjuk unokáink csak nagyon nehezen és nagyon drágán fognak jó minőségű ivóvízhez jutni. Ezt átlátva a helyzet megoldására a város vezetése évek óta elkötelezetten pályázik, most adott lett a lehetőség, hogy az -Új Magyarország Fejlesztési Terv- keretében részben Uniós, részben hazai forrásból megoldódjon a város szennyvízkezelése.
-A pályázati rendszer két fordulós, ma még csak az első fordulóra nyertünk támogatást, melynek feladata a kiviteli szintű tervezés elkészítése a leggazdaságosabb, legtámogathatóbb változatra. -Ezen első szakasz teljes költsége 58 millió 950 ezer forint, melynek 85%-át az Európai Unió fizeti, településünket a 15%-os önrész, 8 millió 843 ezer forint terheli.
Az előkészítő szakasz 2010. májusában fejeződik be. Ezután a településnek újabb pályázatot kell benyújtani. Ennek célja az, hogy az Európai Unió a tényleges munkálatokat, vagyis a csatorna lefektetést és a szennyvíztisztító megépítését is támogassa. A jelenlegi számítások szerint településünk teljes csatornázása és a szennyvíztisztító megépítése 1 milliárd 781 millió forintba fog kerülni. Ha sikeres lesz a pályázat, az Unió ezen költségek 85 %-át ismét megfinanszírozza, vagyis valamivel több, mint 1,5 milliárd forint támogatást nyújt. A maradék 15%-ot, 267 millió forintot állami támogatásból, a Víziközmű Társulat befizetéséből és a település lakóinak hozzájárulásából kell előteremteni. A beruházás során mintegy 38 km vegyes rendszerű (gravitációs, részben nyomott szakaszokkal) gerincvezeték épül meg, és 2500 háztartásba kötik be a szennyvízcsatornát. A szennyvíz tisztítására a volt honvédségi objektumban található szennyvíztelep fog szolgálni, melyet átépítenek, felújítanak. A csatornahálózat kiépítése várhatóan 2012 tavaszára fejeződhet be.

Kérdező biztosok járták a várost


Bizonyára sokuknak feltűnt, hogy 2009. április 4-én és 5-én településünkön közvélemény-kutatás végeztek. A kérdezőbiztosok csaknem 140 lakosnak tettek fel közel negyven kérdést, ezek egyebek mellett arra irányultak, hogy mennyire tájékozottak városunk lakói a csatornázottság jelenlegi állapotával kapcsolatban, mennyire hiányzik az itt élőknek a szennyvízcsatorna és mekkora anyagi áldozatot tudnak hozni a kiépítés érdekében. A kérdőívek elemzésének tapasztalataként elmondta, hogy településünk lakói nagyon környezet tudatosak, a környezetvédelem beépül mindennapjaikba. Tisztában vannak a városban élők azzal is, hogy a kezeletlen szennyvíz a talajvizet és a felszíni vizeket súlyosan károsíthatja. Az eredmények ismertetésekor a szakértő kitért arra: a szabadszállásiak többsége hiányolja a szennyvízcsatorna rendszert, azzal azonban nincsenek tisztában, hogy a beruházás megvalósítása már jövőre megkezdődhet. A megkérdezettek többsége azt is jól tudja, hogy a csatornahálózat kiépítése után szennyvízdíjként többet kell majd fizetni, mint jelenleg, amikor szennyvízszállító autó viszi el több â013 kevesebb rendszerességgel minden ház derítőjéből a szennyvizet. A lakók nemcsak tudják azt, hogy többe fog kerülni az új rendszer, hanem bizonyos anyagi áldozatot is hajlandók hozni a jobb életkörülményekért. A megkérdezettek többsége hajlandó csatlakozni a majdan kiépülő hálózatra, de szerintük kedvezményt kellene kapni ezeknek a lakóknak. Kiderült az is: a Szabadszálláson élők szerint többet kell fizetni azoknak a jövőben, akik nem csatlakoznak majdani hálózatra és ezzel továbbra is szennyezik a környezetet. A közvélemény-kutatás választ adott arra is, hogy a település lakói szívesen olvassák lapunkat, a Szabadszállási Hírmondót és a későbbiekben is innen, valamint pl. lakossági fórumok illetve hírlevelek alapján szeretnének minél többet megtudni a szennyvízcsatorna beruházásról.
Fizessük-e a Víziközmű Társulat tagdíját?
Természetesen igen, mert jól járunk. A csatorna bekötés önrészét minden ingatlan tulajdonosnak meg kell fizetni, annak költségeit nem tudja átvállalni sem az Európai Unió, sem az állam. Előre láthatólag a csatornázás és szennyvíztisztítás kiépítésének önrésze minden csatornázott ingatlan esetében kb. 260 ezer Ft-ba fog kerülni. A Víziközmű Társulat tájékoztatása szerint a lakástakarék-pénztár tagok jelentős állami támogatást kapnak és nekik jelentősen kevesebbe kerül az önrész. A lakás-takarékpénztár tagoknak kb. 180 ezer Ft-ba kerül a csatornázás, a fennmaradó 80 ezer forintot az állami támogatás és a befizetéseik alapján járó kamatok fedezik.. Természetesen az sem jár jobban, aki majd csak később akar csatlakozni a hálózathoz, hiszen 5-10 év múlva is meg kell fizetni a csatlakozási díjat, még pedig kamatokkal együtt. Azok pedig,- akiknek az utcájában kiépült a csatorna, tehát a rákötés lehetősége adott, még sem kötnek rá - talajterhelési bírsággal sújthatók-, hiszen továbbra is szennyezik a talajt és a talajvizet.
Vimola Dóra

Sajtóközlemény

Szabadszállás város településen több ok indokolja a szennyvízcsatorna –hálózat kibővítését valamint a szennyvíztisztító-telep kapacitásának növelését. Ezek a következők:

• A városban eddig csak a volt honvédségi objektum szennyvízelvezetése és kezelése volt megoldott, de a honvédségi bázis megszűnésével ennek szennyvíztisztítója is alulterhelt, ezért nem költség-hatékonyan működik.
• A honvédségi szennyvíztisztító telep jelenlegi technológiája jelen állapotában nem alkalmas a teljes települési szennyvízmennyiség előírt határértékre való megtisztítására (teljes tápanyag eltávolításra),
• A városban működő egyedi szennyvíz szikkasztók állapota nem megfelelő, vízzáróságuk nehezen ellenőrizhető, ezért folyamatosan szennyezik a talajt és a talajvizet

Az elmúlt években végzett eredményeként elkészült tervek műszaki tartalma alapján megépítendő létesítmények, elemek:

• Megépül majdnem 40 km-nyi csatorna
(jelenleg 2 km)
• 2048 lakossági bekötés, 80 közület és gazdálkodóbekötés, 5 ipari bekötés,
(jelenleg 306)
• 199 helyen T idom a hálózaton lehetőséget teremt a későbbi rácsatlakozásra
• Fejlesztésre, átalakításra kerül a szennyvíztelep,
• A megfelelő minőségben tisztításra kerülő szennyvíz mennyiség 770 m3/d
(jelenleg 75 m3/d kerül kezelésre a telepen)

A fejlesztés várható nettó összköltsége 2.198.414.000 Ft.
Tartalékkal, kiegészítő feladatokkal a teljes fejlesztési költség 2.490.307.000 Ft.
A projekt finanszírozási hiánya 82,092 %., mely támogatásból pótlandó
A beruházás megvalósításához 2.044.354.000 Ft támogatást fog igénybe venni a település. A támogatás 85%-ban EU, 15 % hazai forrásokból áll rendelkezésre.

Befejeződött Szabadszálláson a szennyvízcsatorna-építés és szennyvíztisztító-telep bővítést célzó beruházás előkészítő szakasza. A csaknem három évig tartó munka során elkészültek a csatornahálózat kiviteli tervei, és a szennyvíztelep tender tervei, a megvalósíthatósági tanulmány és a második fordulós pályázati dokumentáció ahhoz, hogy a második fordulós pályázat pozitív elbírálása esetén elkezdődhessenek a tényleges munkálatok.


A beruházás önereje 445 953 000 Ft.
A beruház tényleges megkezdésének időpontja a második fordulós pozitív döntést követően a támogatási szerződés megkötésével válik egyértelművé.

Szabadszállás, 2011. június 27.

További Információk, kapcsolat:
Kangúr Tibor 06-30-3364-138