ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT AKADÁLYMENTESÍTÉSE
SZABADSZÁLLÁSON
Cím: 6080 Szabadszállás, Árpád út. 5. (helyrajzi szám: 194)
Pályázati felhívás kódszáma: DAOP-2009-4.3.1-09
Pályázat címe: Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul(t) meg.”
• Projekt leírás:
A projekt során Szabadszállás Város Önkormányzata által fenntartott Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak komplex akadálymentesítése valósul meg:
1. akadálymentes parkoló
2. bejárat akadálymentesítése: ajtó átalakítás, emelő kialakítása
3. akadálymentes mosdó
4. belső közlekedés és információhoz jutás komplex akadálymentesítése
A projekt építési és eszközbeszerzési tevékenységet tartalmaz. Az építés során az épület mellett akadálymentes parkolót alakítunk ki, illetve akadálymentesítésre kerül a parkolótól a bejáratig vezető út is. A kerekesszékkel közlekedők számára emelőlapot építünk a bejárathoz. Az épülten belül akadálymentes mosdó kerül kialakításra, továbbá a küszöböket és az ajtókat megfelelő méretűre alakítjuk ki. Így az ajtók 85-90 cm-esek lesznek.
A fizikait kiegészíti az infokommunikációs akadálymentesítés is, amely indukciós hurok, braille írással ellátott tájékoztató és információs táblák, piktogramok, tapintható térkép, vezetősávok, útvonal és irányjelző táblák, hanggal és fénnyel jelzett menekülési útvonalak elhelyezését és a megfelelő felfestések alkalmazását jelenti.
A tervezés során és a megvalósítás ideje alatt együttműködünk rehabilitációs szakmérnökkel, amely a funkciójának megfelelő kialakítást eredményezi.
• Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szabadszállás Város Önkormányzata (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) honlap: www.szabadszallas.hu
• Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Békéscsabai Területi Iroda, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Tel: 66/520-250 Fax: 66/520-253, e-mail: vati@vati.hu
Internet cím: www.vati.hu
• A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu