Örömmel tudatjuk Szabadszállás és a környék lakóival, hogy elkészült a Szabadszállási orvosi rendelő akadálymentesítése (Mindszenty tér 5. szám) Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz című pályázat keretében

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul(t) meg.”
• Projekt leírás:
A projekt célcsoportja Szabadszállás lakosságán és a környező kis települések lakosságán kívül a fogyatékkal élők, babakocsival közlekedők és az időskorúak.
A projekt keretében az udvar és a rendelő használati szintje közötti szintkülönbség 5 %-ot meg nem haladó lejtésű felülettel elérhetővé tesszük úgy, hogy új járdát építünk. Az épület külső részén egy 2,5 méter széles fedett-nyitott folyosót alakítunk ki, amely lehetővé teszi, hogy a korábban kialakított akadálymentesített vizesblokk az épület minden részéről elérhető legyen. A közlekedők, rendelők, öltözők ajtói korábban 9 helyen (fogorvosi rendelők előtti szélfogó mindkét ajtaja, mindkét orvosi rendelő bejárati ajtaja, fizikoterápia és védőni tanácsadó helyiségek ajtói és a gyermekorvosi rendelő váróhelyiségének ajtója) nem tették lehetővé az akadálymentes közlekedést, így ezeket szükség szerint cseréltük. Az ingatlan udvar eddig rendezetlen földes udvar volt, így a projekt keretén belül térkővel burkoltuk. Ezzel egyben 8 db személygépkocsinak megfelelő parkolóhelyet alakítunk ki, ebből az egyik akadálymentesített, ami azt jelenti, hogy a kiszállás biztosított lesz. Az akadálymentesítéshez szükséges infokommunikációs rendszer az előírásoknak megfelelően kerül elhelyezésre: tájékoztató térkép, nyújtott szolgáltatások megnevezése, épület alaprajza.
• Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szabadszállás Város Önkormányzata (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) honlap: www.szabadszallas.hu
• Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Szegedi Területi Iroda,6722 Szeged Gogol u. 3. Tel: 62/549-371 Fax: 62/549-381
www.vati.hu
• A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu