Szabadszállás Város

Hírmondó Online Friss

Hirdetmény

Szabadszállás településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 762/40 hrsz-ú telekre vonatkozó módosításának jóváhagyásáról

Szabadszállás Város Képviselő-testülete 138/2018. (IX.21.) számú határozatában a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat (településrendezési eszközök) 762/40 hrsz-ú un. NAGY-LACA térségét az érintő módosításának szükségességéről döntött.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő fejlesztés a „Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson” pályázat keretében valósulhat meg. Ehhez elengedhetetlen volt a településrendezési tervben továbbtervezésre előirányzott strandot és közparkot rögzítő építésügyi előírások megváltoztatása.
Az előírt egyeztetéseket követően Szabadszállás Város Képviselő-testülete 2018. december 6-i ülésén a NAGY -LACA térségét belterületi vízgyűjtő övezetbe sorolta. Ezzel fenti pályázat keretében a terület rendezésének és kerti berendezések, játszótér, sportpályák közösségi célú térburkolat elhelyezésének lehetősége megteremtődik.

Szabadszállás, 2019. január 3.                                                        

dr. Báldy Zoltán
polgármester
                                                                                     

MELLÉKLET (PDF) Letölthető innen:
Településrendezési eszközök módosítása

Időjárás

Látogatók

0.png4.png1.png6.png9.png8.png4.png
  • IP Címed: 18.215.161.19
  • Böngésző: Unknown
  • Verzió:
  • Op. rendszer: Unknown