Szabadszállás Város

Pályázatok

 

Banner Szabadszállás 4.3.1


Banner Szabadszállás 4.2.1


Banner Szabadszállás 3.1.1


A TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
„FÜLÖPSZÁLLÁS-SZABADSZÁLLÁS BALÁZSPUSZTAI
bekötőút felújítása, ágaprító -, és talajmegmunkáló gép beszerzése” projekt  


A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével


Bannertop521


Bannertop42115

Szabadszállás Város Önkormányzata
ASP központhoz való csatlakozása


Youth for Europe


Napelemes rendszer telepítése

Szabadszállás településen 


 

infoblokk_kedv_final_RGB_KA.jpg


 


Szabadszállást a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület
támogatja 

A Szabadszállási Általános Művelődési Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde

                                          6080 Szabadszállás, Honvéd út 28.

A munkakörbe tartozó feladatok ellátása:  Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógus képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okiratok másolata, pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. 09.03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az ÁMK igazgatója, Bugyi Andrásné nyújt, a 06/76-558-164 –es telefonszámon, vagy személyesen az óvodában.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton: Szabadszállási Általános Művelődési Központ 6080 Szabadszállás Honvéd út 28.  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázat elbírásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívja be a jelentkezőket. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatok elbírálásáról. Az eredményről a pályázó írásban értesítést kap.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Időjárás

Látogatók

0.png2.png9.png2.png3.png3.png1.png
  • IP Címed: 3.80.218.53
  • Böngésző: Unknown
  • Verzió:
  • Op. rendszer: Unknown